Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
ribbon Pomoc (nowe okno)
Logowanie
Skip Navigation LinksOpolska eSzkoła
Witamy
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości to holistyczny model opolskiej oświaty, która w swoim rozwoju opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej, by uczynić z niej istotny środek w osiąganiu podstawowego celu szkoły przyszłości – przygotowania uczniów i wychowanków do życia w zmieniającym się bardzo szybko środowisku społeczeństwa informacyjnego. Szkoła ku przyszłości musi przede wszystkim być szkołą, w której edukacyjna przestrzeń tu i teraz korzysta z technologii informacyjnych w procesie nauczania i zarządzania, tworząc fundament tego, co będzie jutro.
Nie ulega wątpliwości, że najistotniejszym elementem układanki, która składa się na oświatę, jest uczeń. Opolska eSzkoła właśnie ucznia stawia w centrum ze świadomością, że każdy aspekt funkcjonowania oświaty jest w istocie pochodną obecności uczniów.
To podstawowe założenie odniesione jest do priorytetów strategicznych, wynikających z dokumentów, zarówno unijnych, jak i krajowych, takich jak dokument unijny Agenda Cyfrowa dla Europy oraz polskie raporty: Raport 2030 i Kapitał intelektualny Polski. Edukacja jest najistotniejszym nośnikiem treści oraz obszarem, w którym może się dokonać transformacyjne i kreatywne wykorzystywanie technologii. Przemiana edukacyjnej przestrzeni musi uwzględnić technologie informacyjne, jako niezbędny środek realizacji celów kształcenia.
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości jest systemowym wsparciem transformacji opolskiej edukacji. Jej sukces będzie zależał nie tylko od samej technologii dostarczonej w postaci infrastruktury, czy oprogramowania, lecz przede wszystkim od wspólnego wysiłku wszystkich interesariuszy przedsięwzięcia. Tylko świadomość potrzeby i sensu wykorzystywania technologii w codziennej pracy szkoły będzie wzmacniała motywację jej wykorzystywania. Ostatecznie, człowiek wypełnia treścią wszelkie przedsięwzięcia i nadaje im sens, jaki potrafi w nich znaleźć i wykreować. Opolska eSzkoła z pewnością jest wielką szansą na jakościową przemianę modelu edukacji, który zniweluje rozziew pomiędzy codziennym środowiskiem ucznia, a środowiskiem szkoły.